Paljonko maksat YEL-vakuutusta jatkossa?

Yrittäjän eläkelaki uudistui 1.1.2023. Uudistus vaikuttaa YEL-työtulosi laskemisperusteisiin ja voi mahdollisesti vaikuttaa YEL-vakuutusmaksusi määrään.

Eläkelaitosten on tarkistettava muutaman seuraavan vuoden aikana kaikkien asiakkainaan olevien yrittäjäeläkevakuutettujen työtulo. Tarkistukset aloitetaan niistä asiakkaista, joiden työtulo on alhaisin ja työtuloon ei ole tehty tarkistusta viime vuosien aikana.

Jos eläkelaitos esittää, että nykyinen työtulosi ei ole riittävällä tasolla, sen on esitettävä uusi arvio ja käyttämänsä laskentaperusteet. Esitettyyn laskelmaan on reagoitava kahden viikon kuluessa ja annettava mahdollinen oma poikkeava näkemys, jotta laskelmaan on mahdollista vaikuttaa. Jos et reagoi esitettyyn laskelmaan, se tulee voimaan sellaisenaan ja vaikuttaa suoraan maksamaasi eläkevakuutusmaksun määrään.

Autamme asiakkaitamme ymmärtämään esitetyn laskelman, sen vaikutukset ja laskentaperusteet sekä tarvittaessa tekemään vastineen – ole tarvittaessa yhteydessä Adeptan omaan kirjanpitäjääsi.

 

Miten työtulo siis jatkossa lasketaan?

Seuraavat ovat poimintoja Työeläkelakipalvelun sivuilla olevasta oppaasta, johon pääset siirtymään tästä linkistä. 

Laki edellyttää työtulon yksilöllistä tutkimista ja erityistä vahvistamismenettelyä, jotta eläketurvan taso muodostuisi mahdollisimman oikeaksi vastaten yrittäjien usein varsin vaihtelevia olosuhteita. Laki edellyttää, että eläkelaitos vahvistaa työtulon kokonaisarvion perusteella.

Työtuloksi vahvistetaan se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjän yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan sanottua työtä.

Työtuloa vahvistaessaan eläkelaitos pitää edellä tarkoitettuna palkkana ja korvauksena yksityisen sektorin kyseisen toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaa ja ottaa huomioon muut yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.

Jos yrittäjällä on useita yrittäjätoimintoja, hänen työtulonsa lasketaan näihin yrittäjätoimintoihin yhteensä käytetyn työpanoksen perusteella.

Työtulosuosituksen laskemisessa on käytössä liikkumavara, jolla pyritään huomioimaan yrittäjien erilaiset tilanteet. Jos näin laskettu työtulosuositus ei vastaa yrittäjän työpanosta, yrittäjä voi esittää siitä myös muuta selvitystä.

Syitä, minkä vuoksi työtulosuosituksesta voidaan poiketa voivat olla esimerkiksi:
• Yrittäjän sivutoimisuus tai osa-aikaisuus
• Yrittäjän vähäiset tai keskimääräistä suuremmat työtunnit
• Tehtävien poikkeava luonne (esim. avustavat tehtävät, yrittäjän perheenjäsenet)
• Työntekijöiden lukumäärä
• Korkein alaiselle maksettu palkka
• Yrittäjän ansiotuloina verotetut palkat, luontoisedut tai muut todelliset ansiot, kun ne ovat työtulosuositusta suurempia.

Sivutoimisena tai osa-aikaisena yrittäjänä voidaan lähtökohtaisesti pitää henkilöä, jolla on yrittäjätoiminnan lisäksi muuta työeläkevakuutettua työskentelyä, opiskelua tai muu etuus tai tulo, niin ettei yrittäjätoiminta ole henkilön pääasiallinen toiminta. Myös yrittäjätoiminnan luonne voi olla sellaista, että sitä tehdään sivutoimisesti tai osa-aikaisesti (esim. kausiluonteinen työ, freelance-toimittajatyö tai vain pari tuntia viikossa tehtävä asiantuntijatyö).

Jaa

Back To Top