Tilinpäätöksen muistilista

Tilinpäätös on vuoden vaihtuessa monelle yritykselle ajankohtainen asia. Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös, joka mikro- ja pienyrityksellä sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä niiden liitetiedot. Yritysten tilinpäätöksien lähestyessä on hyvä muistella, mitkä asiat sujuvoittavat tilinpäätösaikaa.

Seuraavassa listassa on esimerkinomaisesti asioita, jotka yritysten tulisi ottaa ennen tilinpäätöksen tekemistä. Lista on aina yrityskohtainen ja yrityksen toiminnan mukaan.

Varasto

Tilikauden lopussa tulee tehdä varastonmuutosta varten inventaario varastosta ja keskeneräisistä töistä. Inventaario laaditaan verottomin ostohinnoin tai sitä alemmin todennäköisin myyntihinnoin.

Arvopaperit ja sijoitukset

Tilinpäätös kertoo yrityksen varallisuudesta kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi tilinpäätöksessä tulee tulla ilmi salkkuraportit, tiedot sijoituksista, sijoitussopimukset ja muut arvopapereihin liittyvät tiedot.

Arvonalentumiset omaisuudessa

Tilipäätöstiedot antavat kuvan myös omaisuuden arvosta. Mikäli jonkin omaisuuserän arvo on merkittävästi alempi kuin kirjanpidossa, tulee se huomioida viimeistään tilinpäätösvaiheessa.

Maksupääteraportit ja käteiskassa

Tilinpäätös ilmoittaa ajantasaisen tiedon yrityksen kassatilanteesta, johon vaikuttaa mm. kassan maksupääteraportit. Nämä tulee päivätä luonnollisesti tilinpäätöshetkeen. Jos sinulla on käteiskassaa, laske se ja ilmoita allekirjoitettuna tilinpäätökseen.

Myyntilaskutus

Tilikaudelle kuuluvat sellaiset palvelu ja tavarat, jota ovat olleet asiakkaan käytössä tilinpäätöshetkellä. Jos työ on kesken ja sitä ei voida siksi laskuttaa, tulee siitä laatia laskelma tilinpäätökseen (työn osuus ja hankinnat). Tässä ei oteta huomioon katetta tai arvonlisäveroa.

Ostolaskut ja kuitit

Ostolaskujen käsittelyssä on sama analogia kuin myyntilaskuissakin: tilikaudella käytössä olleet tavarat ja palvelut kirjataan kuluiksi tilinpäätökseen.

Matkalaskut

Yrityksen matkalaskut täytyy olla maksettuina sekä hyväksyttyinä viimeistään tilikauden viimeisenä päivänä, jotta tilinpäätökseen saadaan ajantasainen tieto.

Velat ja vastuut

Tilinpäätöstä varten tarvitaan saldotodistukset veloista, tiedot velkojen muutoksista, akordit sekä maksujärjestelyt yms. Saat nämä tiedot pankistasi.

Vakuudet, vastuusitoumukset, taseen ulkopuoliset järjestelyt

Yrityksen tilinpäätös ja siihen ilmoitettaviin tietoihin kuuluu tiedot taseen ulkopuolisista annetuista vastuista, vakuuksista sekä kiinnityksistä yms.

Tieto taseen ulkopuolisista eristä

  • Tilinpäätöstiedot sisältävät myös tietoa taseen ulkopuolisista eristä. Näihin kuuluvat muun muassa:
  • Yritysjärjestelyt ja konsernijärjstelyt
  • Omaisuusmuutokset ja omistajanvaihdokset
  • Osakeannit
  • Merkintäoikeudet
  • Leasingvastuut- ja sopimukset
  • Mahdolliset vahingonkorvaukset
  • Mahdolliset merkittävät riitatilanteet ja oikeudenkäynnit

Osake- ja osakasluettelo

Luettelot on hyvä toimittaa tilinpäätöstä varten, jos tilikauden aikana on ollut esimerkiksi muutoksia tai osakeanteja.

Hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjat

Tilintarkastajilla on aina oikeus saada hallituksen kokouspöytäkirjat nähtäväkseen. Lisäksi hallituksen vaihtuessa pöytäkirjat on luovutettava uudelle hallitukselle.

Viimeisin verotuspäätös

Tilinpäätöstä varten toimitetaan yrityksen viimeisin verotuspäätös. Tämä tieto on noudettavissa OmaVero-palvelusta

Osakeyhtiön tilinpäätös on laadittava valmiiksi neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja tilinpäätöksessä on noudatettava suoriteperustetta ja kuten aiemmin jo mainittiinkin, tavaran tai palvelun luovutuspäivämäärä ratkaisee, mille tilikaudelle tulo tai meno on kirjattava.

Jaa

Back To Top