Brexitin vaikutukset yrityksille

Britannia erosi EU:sta tammikuussa 2020. Vuoden 2020 loppuun asti oli siirtymäkausi, jolloin EU:n ja Britannian suhde jatkui olemassa olleilla säännöillä, eikä ero vaikuttanut esimerkiksi kauppaan ja kansalaisten liikkumiseen. Joulukuussa tulevaa suhdetta koskevat neuvottelut saatiin päätökseen ja sopimukset ovat nyt allekirjoitettavana EU-maissa. Tarkoitus on, että sopimusten sisältöä tullaan soveltamaan 1.1.2021 alkaen.

Siirtymäkauden jälkeen kaikki EU-maiden ja Britannian välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä. Jos suomalainen yritys tuo Britanniasta Suomeen tavaraa, kyse on maahantuonnista. Jos yritys on arvonlisäverovelvollinen, yritys maksaa maahantuonnin arvonlisäveron oma-aloitteisesti Verohallinnolle ja antaa Tullille tulli-ilmoituksen. Jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, Tulli kantaa maahantuonnin arvonlisäveron tullauksen yhteydessä.

Jos yritys vie tavaroita Britanniaan, on kyseessä veroton vientimyynti. Yrityksen tulee liittää kirjanpitoonsa selvitys siitä, että tavara on viety EU:n ulkopuolelle. Esimerkiksi Tullin tietojärjestelmästä saatu poistumisvahvistettu luovutuspäätös on sopiva ja yleisin asiakirja kirjanpidon liitteeksi. Yritys laskuttaa viennin arvonlisäverottomana ja laskulla tulee olla verottomuuden peruste näkyvillä, esim. ”ALV 0 %, veroton myynti EU:n ulkopuolelle”.  Kirjanpidossa vienti merkitään ”0-verokannan alaiseksi liikevaihdoksi”. Samat laskumerkinnät koskevat palveluiden myyntiä Britanniaan.

Poikkeus: Erosopimukseen sisältyi pöytäkirja, joka koskee Pohjois-Irlannin kanssa tehtävää kauppaa. EU-maiden ja Pohjois-Irlannin väliseen tavarakauppaan tullaan jatkossakin soveltamaan EU-yhteisöhankintasäännöksiä. Tavarakaupan arvonlisäverotukseen otetaan käyttöön XI-alkuinen arvonlisäverotunniste, jota tarvitaan laskuttamiseen. Pyydäthän sen kaupan toiselta osapuolelta. Sen sijaan EU-maiden ja Pohjois-Irlannin väliseen palveluiden myyntiin sovelletaan EU:n ulkopuolisen myynnin sääntöjä, koska pöytäkirja koskee vain tavaroiden myyntiä.

Huomaathan, että tavaroiden kaupassa tarvitaan jatkossa EORI-numero, jonka voit hakea Tullilta.

Jaa

Back To Top